EXPERTISES

HAVEN & HANDEL

Internationaal

Handelsrecht & Commodity Trade Finance

Hiertoe behoren internationale koop, distributie, opslag van goederen, agentuur, franchising en  algemene (inkoop)voorwaarden.). Daarnaast behandelt Bunders Lok Advocaten ook het aanverwante verzekeringsrecht, het betalingsverkeer (documentair krediet, Incoterms etc.) en incassogeschillen.

Aike Krips legt zich in het bijzonder toe op commodity trade finance, zoals specifieke trade finance leningsdocumentatie, zekerheden (op commodities) en aanverwante vraagstukken.

Het handelsrecht is vrijwel altijd grensoverschrijdend. Dat kan betekenen dat u op de rechtsregels van een ander land bent aangewezen. Aike Krips en Ernst Bulthuis zijn specialisten op het gebied van internationaal privaatrecht, dat wil zeggen rechtsvragen omtrent het toepasselijke recht en bevoegde rechter (in welk land). Items die cruciaal zijn voor juridische duiding in het internationale goederenverkeer.

(Internationaal) Zee- en Vervoersrecht 

Bij Bunders Lok Advocaten is er speciale aandacht voor de logistiek en offshore industrie. Ernst Bulthuis is specialist op dit gebied en adviseert over internationale vervoersovereenkomsten, charters, 3PL overeenkomsten en verhuur- en aannemingsovereenkomsten, voor alle vervoersmodaliteiten. Hierbij wordt veel gewerkt met BIMCO modellen. Ernst Bulthuis heeft, mede door een aantal jaar in-house ervaring bij een internationale maritieme dienstverlener, veel kennis van het internationale zeerecht en de binnenvaart, waaronder ook ongevallen als aanvaring en berging behoren. Voorts is hij een van de weinige Nederlandse advocaten die thuis is in de maritieme beperkingsprocedure.

Scheepsbouw & Reparatie

Contracten

Het opstellen en uitonderhandelen van scheepsbouw- en reparatiecontracten, inclusief eventuele daarbij toepasselijke algemene voorwaarden, vormt een belangrijk onderdeel van de (bijna dagelijkse) praktijk van Aike Krips en Ernst Bulthuis. Niet alleen zijn zij vertrouwd met standaard bouw/reparatiecontracten als Norwegian Ship Building Contracts, (New)Buildcon (BIMCO) en Repaircon, ook leveren zij tailor made contracten die zijn toegesneden op de specifieke wensen/zorgen van hun cliënten. Aike Krips en Ernst Bulthuis zijn vertrouwd met de specifieke items die bij bouw en/of reparatiecontract aan bod komen, zoals juiste omschrijving van de scope of work, liquidated damages, variation orders, liability regime, subcontractors etc.