Bunders Lok Advocaten heeft diepgaande ervaring alle aspecten van de entertainment- en media-industrie en vertegenwoordigt hierbij een breed scala aan cliënten. Zo treedt ons kantoor op voor muziekmaatschappijen, muziekuitgeverijen, concertorganisatoren, concert venues, boekingsbureaus, artiesten, media en televisiepersoonlijkheden.

Contractenrecht

Bunders Lok Advocaten houdt zich volop bezig met het adviseren over overeenkomsten, onder andere op het gebied van distributie-, agentschap-, franchise-, licentie-, verkoop-, en aankoopcontracten.
Sinds de opkomst van het internet en de internetindustrie, heeft Bunders Lok Advocaten ook veel ervaring opgebouwd in het begeleiden van partijen (b2b en b2c) hierin, in het bijzonder op het gebied van e-commerce.

Ondernemings-recht

Een belangrijk deel van de dagelijkse praktijk van Bunders Lok Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht. Daarbij staan de volgende onderdelen centraal.

‚Äč

Fusies & overnames:

 • Koop/verkoop ondernemingen

 • Splitsing/ontvlechting

 • Aandeelhoudersovereenkomsten

 • Joint ventures en deelnemingen

 • Due diligence

 

Reorganisatie & herstructurering:

 • Vennootschappelijke herstructurering

 • Reorganisatie

 • Ondernemingsrechtelijke geschillen

 

Diversen:

 • Insolventierecht

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Aandelenoverdracht

 • Participatieovereenkomsten

 • Management buy out

 • Management buy in

Commercieel procesrecht

Bunders Lok Advocaten heeft veel kennis en ervaring met betrekking tot alle aspecten van het procesrecht. Bunders Lok Advocaten procedeert doortastend en gefocust op het dienen van de belangen en behoeften van haar cliënten. In dit kader heeft Bunders Lok Advocaten veel ervaring met het procederen in complexe zakelijke geschillen.

Arbeidsrecht

Bunders Lok Advocaten adviseert zowel werkgevers als werknemers in diverse branches (nationaal en internationaal) in arbeidsrechtelijke kwesties en procedures. Daarbij richt Bunders Lok Advocaten zich in het bijzonder op:

 • ontslagrecht

 • adviseren en procederen bij arbeidsgeschillen

 • het opstellen, beoordelen en redigeren van arbeidscontracten en reglementen

 • diverse contractvormen (bijv. overeenkomst van opdracht, uitzendovereenkomst, freelance contracten)

 • onderhandelen

 • ziekte- en re-integratie

 • bijzondere bedingen (zoals concurrentie- relatie en geheimhoudingsbeding)

 • onrechtmatige concurrentie

 • reorganisaties

Vastgoedrecht

Bunders Lok Advocaten adviseert over en procedeert in zaken die betrekking hebben op het vastgoedrecht. Hier valt onder: huurrecht (commerciële verhuur), vastgoedtransacties, renovatie en koop en verkoop. Het kantoor treedt op voor investeerders, vastgoedeigenaren, huurders van bedrijfsruimte en aannemers.